Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego − kursy i konferencje

Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych

Kurs jest szansą na udoskonalenie warsztatu pracy dla nauczycieli pracujących z tym wymagającym odbiorcą. Projektując ten kurs pamiętano o tym, że jego uczestnik jest również osobą dorosłą. A zatem, zarówno forma, jak i treść kursu będą mogły być wykorzystane w praktyce nauczycielskiej. Podczas kursu uczestnicy zdobędą doświadczenie uczenia się w formie e-learning, będą mieli niepowtarzalną okazję do współpracy on-line oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami reprezentującymi różne regiony kraju, różne typy szkół, dziedziny wiedzy i branże zawodowe. Nie bez znaczenia będzie zdobywanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów Internetu oraz doskonalenie umiejętności zdalnego komunikowania się.

Kurs składa się z następujących bloków (łącznie 100 godzin):

 • Organizacja kursu
 • Blok I: Andragogika – istota, zakres, perspektywy (20 godzin)
 • Blok II: Specyfika uczenia się człowieka dorosłego – motywy, potrzeby, aspiracje (20 godzin)
 • Blok III: Metodyka nauczania-uczenia się człowieka dorosłego (20 godzin)
 • Blok VI: Pomoce dydaktyczne wspierające proces nauczania-uczenia się człowieka dorosłego (20 godzin)
 • Blok V: Metody i techniki ewaluacji procesu dydaktycznego (20 godzin)

Więcej informacji i zapisy na szkolenie

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Magdalena Mrozkowiak – magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, +48 22 345 37 04

Efektywne zarządzanie czasem przez nauczyciela

Biorąc udział w kursie uczestnik dowie się, jak w swoim życiu – zarówno zawodowym, jak i prywatnym – wprowadzić zmiany, które poprawią efektywność pracy, przyczynią się do zadowolenia z wykonywania swoich codziennych obowiązków, co z pewnością zostanie szybko zauważone i docenione przez uczniów i współpracowników oraz rodzinę.

Kurs składa się z następujących modułów (łącznie 80 godzin):

 • Blok startowy
 • Moduł I: Rola czasu w naszym życiu (10 godzin)
 • Moduł II: Reguły i zasady zarządzania czasem i planowania pracy (10 godzin)
 • Moduł III: Wyznaczanie i realizacja celów, planów, priorytetów i nadawanie rangi realizowanym zadaniom, zasady samoorganizacji (10 godzin)
 • Moduł IV: Rola rozwoju osobistego w organizowaniu czasu (10 godzin)
 • Moduł V: Asertywność w procesie zarządzania czasem (10 godzin)
 • Moduł VI: Delegowanie zadań (10 godzin)
 • Moduł VII: Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu” (10 godzin)
 • Moduł VIII: Stres jako czynnik zakłócający efektywne zarządzanie czasem (10 godzin)

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Magdalena Mrozkowiak – magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl, +48 22 345 37 04

Platforma Moodle w pracy nauczyciela-konsultanta i doradcy metodycznego”

Kurs on-line: podstawy przygotowania osób niezaawansowanych w e-learningu do przygotowania i prowadzenia kursów e-learningowych. Zapoznanie Uczestników z możliwościami platformy Moodle, ze specyfiką procesu dydaktycznego uczenia/uczenia się na odległość, a także rolą i zadaniami e-nauczyciela oraz e-ucznia w KNO, a także doskonalenie podstawowych umiejętności, warunkujących efektywną pracę nauczyciela podczas kursu realizowanego na platformie edukacyjnej.

Kurs składa się z następujących modułów (łącznie 40 godzin):

 • Blok startowy
 • Moduł I: Wprowadzenie do e-learningu. Krótki rys historyczny. Czym jest e-learning. Prawa autorskie (8 godzin)
 • Moduł II: Sylwetka e-ucznia i e-nauczyciela. Specyfika procesu dydaktycznego w kształceniu na odległość (10 godzin)
 • Moduł III: Komunikacja w kształceniu na odległość. Forum i inne narzędzia do komunikacji na platformie edukacyjnej. Zasady komunikacji i netykieta (10 godzin)
 • Moduł IV: Planowanie i przeprowadzenie e-kursu. Tworzenie sylabusa (12 godzin)

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Piotr Czajka – piotr.czajka@ore.edu.pl, 48 22 345 37 80

Prowadzenie kursów on-line

Zapoznanie uczestników ze specyfiką procesu dydaktycznego, a także rolą i zadaniami e-nauczyciela w kształceniu na odległość. Budowanie i doskonalenie podstawowych umiejętności, warunkujących efektywną pracę nauczyciela podczas kursu realizowanego na platformie edukacyjnej.

Kurs składa się z następujących modułów (łącznie 50 godzin):

 • Blok startowy
 • Moduł I: Specyfika procesu dydaktycznego w kształceniu na odległość.Kluczowe kompetencje e-nauczyciela (10 godzin)
 • Moduł II: Rola i zadania e-nauczyciela. Zasady zachowania, komunikacja i dyskusja dydaktyczna w kształceniu na odległość (10 godzin)
 • Moduł III: Umiejętności nauczyciela w kształceniu na odległość cz. 1 (20 godzin)
 • Moduł IV: Umiejętności nauczyciela w kształceniu na odległość cz. 2 (10 godzin)

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Piotr Czajka – piotr.czajka@ore.edu.pl, +48 22 345 37 80

Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle?

Kurs doskonalący – „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle” jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy będą przygotowywać kursy on-line w swojej placówce. Wirtualna edukacja jest jedną z form, która jest szeroko wykorzystywana w edukacji. Tworzenie kursu on-line wymaga odpowiedniego metodycznego przygotowania zajęć, w tym opanowania umiejętności tworzenia i doboru materiałów dydaktycznych, prawidłowego komponowania i osadzania na platformie. Aktywny udział w kursie pozwoli jego uczestnikom zdobyć taką wiedzę i umiejętności, by w przyszłości mogli oni samodzielnie stworzyć własny kurs on-line, wykorzystując w tym celu możliwości platformy Moodle.

Kurs składa się z następujących modułów (łącznie 80 godzin):

 • Blok wstępny
 • Moduł I: Wprowadzenie do e-learningu (10 godzin)
 • Moduł II: Projektowanie kursu na platformie Moodle cz. 1 Koncepcja kursu (10 godzin)
 • Moduł III: Projektowanie kursu na platformie Moodle cz. 2 Blok organizacyjny (15 godzin)
 • Moduł IV: Projektowanie kursu na platformie Moodle cz. 3 Blok merytoryczny (15 godzin)
 • Moduł V: Ocenianie i sprawdzanie osiągnięć (15 godzin)
 • Moduł VI: Ewaluacja kursów e-learningowych (15 godzin)

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Andrzej Brzozowski – andrzej.brzozowski@ore.edu.pl, +48 22 345 37 13

Konferencja „Zmiany w kształceniu zawodowym dla rynku pracy”

Konferencja jest adresowana do nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych  i specjalistów pracujących w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli.

Celem konferencji jest zaprezentowanie  zmian w  organizacji kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami rynku pracy, założeń i realizacji projektu pozakonkursowego ”Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”.

Planowany termin realizacji:  luty/marzec 2017

Osoba do kontaktu: Andrzej Brzozowski – andrzej.brzozowski@ore.edu.pl, +48 22 345 37 00 wew. 321

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada -0001

Idź do góry