Rekrutacja uzupełniająca przedstawicieli partnerów społecznych

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji. Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.  

Ostatnia aktualizacja: