„Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” – szkolenie

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: „Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, które odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2017 roku w Centrum szkoleniowym w Sulejówku.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania tych uczniów oraz tworzenia warunków ich kształcenia. Ponadto szkolenie poświęcone będzie doskonaleniu procesu edukacyjno-wychowawczego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wymianie doświadczeń i upowszechnianiu dobrych praktyk dotyczących edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół, specjalistów.

Więcej informacji i zapisy na szkolenie na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: