Poszukujemy redaktorów merytorycznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje redaktorów merytorycznych materiałów szkoleniowych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (matematyczno-przyrodniczych, porozumiewanie się w językach obcych, umiejętności uczenia się, informatycznych oraz kształtowania postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 lutego 2017

Przedmiotem zamówienia jest redakcja  materiałów szkoleniowych dotyczących następujących tematów:

  1. Porozumiewanie się w językach obcych.
  2. Kompetencje matematyczno-przyrodnicze.
  3. Kompetencje informatyczne.
  4. Wykorzystywanie eksperymentów, doświadczeń i innych metod aktywnych.
  5. Wychowanie i kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej.
  6. Kompetencje kluczowe w przedszkolu

Ostatnia aktualizacja: