Konkurs POWER na szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania – wydłużony termin

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wydłużyło termin składania wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 do 31 stycznia 2017 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 28 października ogłosiło konkurs na szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków trwa od 30 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

W ramach konkursu wnioskodawcy będą organizować i prowadzić szkolenia z zakresu wspomagania szkół i przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W trakcie szkoleń będą wykorzystywane rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.

Konkurs  jest  organizowany  w  ramach II  Osi  Priorytetowej  Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój,  Efektywne  polityki  publiczne  dla  rynku  pracy,  gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Więcej informacji o konkursie na stronie efs.men.gov.pl

Punkt kontaktowy: konkurs.wspomaganie@men.gov.pl

Ostatnia aktualizacja: