Dr Barbara Rudzińska-Mękal dyrektorem ORE

12 stycznia 2017 roku minister edukacji narodowej Anna Zalewska powierzyła dr Barbarze Rudzińskiej-Mękal pełnienie obowiązków dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Barbara Rudzińska-Mękal ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest wieloletnim wykładowcą akademickim, ekspertem w zakresie realizacji, rozliczania i kontroli projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, a także certyfikowanym specjalistą ds. zarządzania projektami. Była także członkiem zarządu spółki prawa handlowego. Mężatka, ma dwoje dzieci.

Ostatnia aktualizacja: