Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną i oświatą w szczególności z placówek doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty, szkół i placówek zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym organizowanym w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

W czasie spotkania planujemy przedstawić następujące zagadnienia:

  • Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych TROS-KA – obszar emocjonalno-społeczny. Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem narzędzi wchodzących w skład zestawu.
  • Założenia dotyczące diagnozy funkcjonalnej, w tym modelu wdrażania ICF. Narzędzia diagnostyczne i ich adaptacje.
  • Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • Rola szkoły i poradni w prowadzeniu diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF.
  • Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych TROS-KA – obszar emocjonalno-społeczny. Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem narzędzi wchodzących w skład zestawu.
  • Zagrożenie niedostosowaniem i niedostosowanie społeczne – diagnoza i postepowanie postdiagnostyczne

Formy realizacji zadania to praca w grupach oraz wykłady.

Spotkanie odbędzie się w Paprotni, w Hotelu Kuźnia Napoleońska.

Organizator pokrywa koszty związane z dydaktyką, zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz transportem na trasie dworzec – hotel – dworzec.

Planowane godziny odjazdu autokarów 13 grudnia 2016 r. (wtorek) sprzed Pałacu Kultury i Nauki (od strony Kinoteki), planowane jest w następującym porządku:

  • Autokar nr 1 – podstawienie 10:00 (sugerowany odjazd o 10.20).  
  • Autokar nr 2 – podstawienie 10:20 (sugerowany odjazd o 10.40).
  • Autokar nr 3 – podstawienie 10:40 (sugerowany odjazd o 11.00).
  • Autokar nr 4 – podstawienie 11:00 (sugerowany odjazd o 11.20).

W dniu 14 grudnia br. wszystkie autokary podstawione będą przed hotel o godzinie 14.30 i zawiozą Państwa do Dworca Centralnego (przejazd autokarem zajmuje około godziny).

Szczegółowy program spotkania, zostanie przekazany Państwu w chwili zakwalifikowania i potwierdzenia Państwa udziału w niniejszym spotkaniu.

Zapraszamy do udziału. Rejestracja na spotkanie na stronie www.szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa