Rekrutacja partnerów społecznych (do 9 stycznia 2017 r.)

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) w celu opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach w wybranych grupach zawodowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w wersji Word oraz dołączenie do niego skanu rekomendacji partnera społecznego (wzór rekomendacji Partnera Społecznego) i przesłanie w wersji elektronicznej do 9 stycznia 2017 r. do 23:59 na adres poczty elektronicznej: rekrutacje.fps@ore.edu.pl do 9 stycznia 2017 r. do godz. 23.59.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego