Jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną?

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim stanowią najliczniejszą grupę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Ich kształcenie i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej wciąż rodzi wiele pytań i stanowi wyzwanie dla szkół. Zagadnienie wymaga głębokiej refleksji, zmierzającej do zmiany nastawienia oraz poszukiwania kreatywnych rozwiązań, które będą sprzyjały tworzeniu korzystnych warunków edukacyjnych i wychowawczych.

Niepełnosprawność intelektualna może utrudniać naukę, obniżać poziom kompetencji rozwojowych, a także znacząco wpływać na integrację dziecka w społeczności szkolnej. Przy zastosowaniu odpowiednich metod stymulujących rozwój emocjonalno-społeczny, intelektualny, twórczy i estetyczny uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest w stanie wiele się nauczyć, ukończyć szkołę podstawową i ponadpodstawową, zdobyć zawód, znaleźć pracę, a w przyszłości prowadzić samodzielne życie, na miarę swoich możliwości.

W najnowszej publikacji ORE podjęto próbę uzasadnienia szczególnej potrzeby indywidualizacji pracy z tymi uczniami. Zawarte w materiale propozycje i wskazówki mogą być inspiracją w tworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju i nauki.

Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Ostatnia aktualizacja:

Jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną?

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim stanowią najliczniejszą grupę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Ich kształcenie i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej wciąż rodzi wiele pytań i stanowi wyzwanie dla szkół. Zagadnienie wymaga głębokiej refleksji, zmierzającej do zmiany nastawienia oraz poszukiwania kreatywnych rozwiązań, które będą sprzyjały tworzeniu korzystnych warunków edukacyjnych i wychowawczych.

Niepełnosprawność intelektualna może utrudniać naukę, obniżać poziom kompetencji rozwojowych, a także znacząco wpływać na integrację dziecka w społeczności szkolnej. Przy zastosowaniu odpowiednich metod stymulujących rozwój emocjonalno-społeczny, intelektualny, twórczy i estetyczny uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest w stanie wiele się nauczyć, ukończyć szkołę podstawową i ponadpodstawową, zdobyć zawód, znaleźć pracę, a w przyszłości prowadzić samodzielne życie, na miarę swoich możliwości.

W najnowszej publikacji ORE podjęto próbę uzasadnienia szczególnej potrzeby indywidualizacji pracy z tymi uczniami. Zawarte w materiale propozycje i wskazówki mogą być inspiracją w tworzeniu odpowiednich warunków do rozwoju i nauki.

Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Ostatnia aktualizacja: