Nowa Ukraińska Szkoła

8 grudnia 2016 roku w ukraińskim Ministerstwie Oświaty i Nauki odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano dwa projekty, realizowane we współpracy z polskim Ministerstwem Edukacji Narodowej − „Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie − część 2” oraz „Nowa Ukraińska Szkoła”. Polską delegację reprezentowali m. in. Podsekretarz Stanu w MEN Marzenna Drab i  dyrektor ORE Sławomir Kuligowski.

Projekt „Nowa Ukraińska Szkoła” zyskał pomiędzy prezentowanymi projektami poczesne miejsce. Na jego kluczowe znaczenie dla reformy szkolnej w Ukrainie zwróciła uwagę w swoim słowie wprowadzającym ukraińska minister oświaty Liliia Hrynevych,  zaś prezentacji dorobku grupy eksperckiej dokonała Mirosława Tovkalo. Pokazano rozległość prac programowych − planowanie tzw. branż przedmiotowych, przedmiotów zintegrowanych, opisy  kompetencji kluczowych w ramach poszczególnych przedmiotów oraz opisy rozwoju złożonych umiejętności przedmiotowych.  Ich ambitne cele pozwalają postrzegać nową podstawę programową w Ukrainie jako jeden z najnowocześniejszych tego rodzaju dokumentów na świecie.

Konferencja kijowska stała się także okazją do przedyskutowania stanu prac w projekcie i omówienia towarzyszącej im publikacji z przedstawicielami nauczycieli, uczniów, rodziców i organizacji pozarządowych. Polscy trenerzy animowali analizę i dyskusję grup interesariuszy, a następnie odbył się do dwuczęściowy panel − spotkanie z autorami nowej podstawy programowej.

W pierwszej części reprezentanci grup interesariuszy, przede wszystkim uczniowie i nauczyciele, ale także np. reprezentanci Amnesty International Ukraina, przedstawili swoje uwagi do prezentowanego projektu. Dominowała opinia, że zmiany w ukraińskim systemie oświaty są pilnie potrzebne. Bardzo pozytywnie odniesiono się do kierunku, w jakim zmierzają eksperci z zespołu „Nowej Ukraińskiej Szkoły”. Wyrażono nadzieję, że możliwie szybko prace postąpią dalej tak, aby zakres działań podejmowanych w szkole na rozmaitych etapach edukacyjnych, stał się lepiej widoczny. Wskazano konieczność prac nad programami szkolnymi, opartymi na nowym curriculum; rozważano, na ile nauczyciele szkół ukraińskich przygotowani są do planowanych zmian.

W drugiej części panelu, do zgłoszonych uwag szczegółowych odnieśli się eksperci − autorzy nowej podstawy programowej. Wyjaśniali szczegółowe rozwiązania i prezentowali filozofię „nowego podejścia kompetencyjnego”.

Więcej informacji o projekcie na stronie „Nowa Ukraińska Szkoła”.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego