Nabór autorów metodologii tworzenia planów i programów nauczania

Rozpoczynamy realizację kolejnych etapów projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Obecnie do projektu „Partnerstwo” Etap 3. poszukujemy autorów do opracowania metodologii tworzenia planów i programów nauczania.

Zespół autorów opracuje metodologię tworzenia planów i programów nauczania dla 202 zmodyfikowanych PPKZ, które będą obejmować nową strukturę kształcenia tj. trzyletnią szkołę branżową I stopnia, dwuletnią szkołę branżową II stopnia, pięcioletnie technikum oraz szkołę policealną.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE do dnia 08 stycznia 2017 r. do godz. 23.59 w wersji elektronicznej na adres mailowy rekrutacje.fps@ore.edu.pl.

Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa