Materiały z konferencji profilaktycznych „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z regionalnych konferencji pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”, które stanowiły zakończenie Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Więcej informacji o konferencjach

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców. Wydanie IV poprawione Wspólne drugie śniadanie w szkole. Poradnik dla dyrektorów i pracowników szkół oraz rodziców uczniów Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej Dzieci w świecie gier komputerowych. Poradnik nie tylko dla rodziców Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców Ulotka informacyjna o programie „Szkolna interwencja profilaktyczna” Ulotka informacyjna o programie „Unplugged” Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. Wydanie II Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać. Wydanie II

Ostatnia aktualizacja: