I etap konsultacji zakończony

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pierwszy etap konsultacji społecznych. Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane do nas uwagi i komentarze.

Pierwsze wnioski wynikające z tego etapu konsultacji społecznych przedstawimy Państwu podczas najbliższego spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego w dniach 13-14 grudnia 2016 r. Osoby zainteresowane udziałem w ww. spotkaniu serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że będą Państwo jeszcze mieli możliwość zgłaszania swoich uwag w kolejnych etapach konsultacji. W styczniu będzie organizowana ogólnopolska debata dotycząca standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Na początku stycznia zamieścimy ponownie materiał dotyczący standardów uwzględniający uwagi po pierwszym etapie konsultacji społecznych. Zaprosimy wówczas ponownie Państwa do zgłaszania swoich uwag.

Standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z modelowym zestawem narzędzi diagnostycznych, opracowywanych w ramach projektu, będą pilotażowo wdrażane od II połowy 2017 r.

Pilotażowe wdrożenie poprzedzą seminaria dla koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych i standardów oraz szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zatem czas przewidziany na zgłaszanie Państwa propozycji będzie trwał co najmniej do połowy przyszłego roku.

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie opracowanym materiałem i serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w organizowanych spotkaniach, seminariach, szkoleniach oraz  w  dalszych etapach działań przewidzianych w ramach projektu.

Ostatnia aktualizacja: