Wizyta studyjna z Turcji

26 października spotkaliśmy się z przedstawicielami kilku tureckich ministerstw – edukacji, pracy i polityki społecznej, zdrowia – potencjalnych beneficjentów funduszy dla zatrudnienia, edukacji, kształcenia i integracji społecznej. Naszych gości interesowały europejskie systemy wdrażania, zarządzania i monitorowania oraz przestrzegania dobrych praktyk we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przekazaliśmy doświadczenia Ośrodka z okresu realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia we wdrażaniu III priorytetu PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty”, a także z projektu dotyczącego wzmocnienia strategicznej roli samorządów w zarządzaniu i finansowaniu oświaty. Dyskusja dotyczyła szczegółowych i praktycznych aspektów zarządzania projektami, takich jak: osiąganie celów w zakresie wydatkowania, radzenie sobie z nieprawidłowościami realizacji projektów i kontrola beneficjentów, procedury zachowania konkurencyjności. Przedstawiliśmy działanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz aspekty współpracy przedsiębiorców, pracodawców w tworzeniu zintegrowanego systemu kwalifikacji zawodowych. Spotkanie prowadziła Beata Jancarz-Łanczkowska – wicedyrektor ORE.

Ostatnia aktualizacja: