Superwizja jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej – cykl konferencji realizowanych przez Stowarzyszenie MONAR

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii zaprasza Państwa, w imieniu Stowarzyszenia MONAR do uczestnictwa w nowatorskim programie adresowanym do nauczycieli pn. Szkolne superwizje, który realizowany będzie w latach 20162018, w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach wspomnianego programu we wszystkich województwach organizowane są jednodniowe konferencje nt. Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narzędzie skutecznej pracy wychowawczej i profilaktycznej z młodzieżą adresowane do nauczycieli zainteresowanych poszerzaniem własnego warsztatu pracy oraz kompetencji osobistych i zawodowych.

Celem tych konferencji jest poszerzenie wiedzy nauczyciela o możliwościach i korzyściach wynikających z superwizowania własnej pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz przybliżenie programu Szkolne superwizje realizowanego w latach 2016–2018.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Każdy uczestnik otrzyma obszerny pakiet materiałów przydatny w pracy z młodzieżą. Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w konferencji.

Najbliższe konferencje:

09 grudnia 2016 r. – Wyszków (ul. Komunalna 10a), zgłoszenia (imię i nazwisko oraz typ szkoły/placówki) prosimy nadsyłać do: biura Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie – monarwyszkow@interia.pl

15 grudnia 2016 r. – Warszawa (Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot, ul. Marywilska 44a), zgłoszenia (imię i nazwisko oraz typ szkoły/placówki) prosimy nadsyłać do: Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego Monar w Warszawie – osb@monar.org

Więcej informacji na stronie Monaru

Ostatnia aktualizacja: