Samorządowe Grupy Wymiany Doświadczeń

Przygotowywane w ramach projektu programy szkoleniowo-doradcze mają odpowiadać na potrzeby organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Realizując ten cel Związek Miast Polskich będący Partnerem ORE w projekcie, powołał trzy Samorządowe Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD); Grupę Wiejską, Grupę Miejską i Grupę Powiatową, zrzeszające odpowiednio urzędników oświatowych wyróżniających się doświadczeniem i innowacyjnym podejściem do zarządzania edukacją.

Pierwszym zadaniem GWD jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe w zakresie wspomagania szkół pod kątem skuteczności w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Efektem prac samorządowców będą 3 odrębne raporty diagnostyczne dotyczące różnych typów JST. Każda grupa pracuje, bowiem niezależnie, koncentrując się na specyfice i potrzebach samorządów wiejskich, miejskich i powiatowych. Przygotowane raporty opisujące potrzeby JST w ww. zakresie zawierać będą także rekomendacje do programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST.

Każda z Grup Wymiany Doświadczeń składa się z przedstawicieli 7-8 samorządów. W skład poszczególnych grup wchodzą przedstawiciele następujących jednostek samorządu terytorialnego;

 • Wiejska Grupa Wymiany Doświadczeń (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie);
  • Morawica – gmina wiejska (woj. świętokrzyskie),
  • Dopiewo – gmina wiejska (woj. wielkopolskie),
  • Sępólno-Krajeńskie – gmina miejsko-wiejska (woj. kujawsko- pomorskie),
  • Koziegłowy – gmina miejsko-wiejska ( woj. śląskie),
  • Błonie – gmina miejsko-wiejska (woj. mazowieckie),
  • Lubicz – gmina wiejska (woj. kujawsko-pomorskie,
  • Długosiodło – gmina wiejska (woj. mazowieckie).
 • Miejska Grupa Wymiany Doświadczeń (miasta);
  • Kutno (woj. łódzkie),
  • Dzierżoniów (woj. dolnośląskie),
  • Lublin (woj. lubelskie),
  • Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie),
  • Goleniów (woj. zachodniopomorskie),
  • Poznań (woj. wielkopolskie),
  • Kielce (woj. świętokrzyskie).
 • Powiatowa Grupa Wymiany Doświadczeń (powiaty)
  • Powiat Gorlicki (woj. małopolskie),
  • Powiat Tarnowski (woj. małopolskie),
  • Powiat Nowosolski ( woj. lubuskie),
  • Powiat Bocheński ( woj. małopolskie)
  • Powiat Jędrzejowski (woj. świętokrzyskie)
  • Powiat Kielecki (woj. świętokrzyskie)
  • Powiat Lubaczowski (woj. podkarpackie)
  • Powiat Bialski (woj. lubelskie)

Uczestnicy GWD spotykają się, co 1-2 miesiące, a ich prace moderowane są przez ekspertów Związku Miast Polskich. W okresie od czerwca do października odbyły się po 3 spotkania każdej z Grup;

 • w czerwcu – w Kielcach (27-28.06.) i w Morawicy (28-29.06),
 • w lipcu – w Bochni (7-8.07.)
 • we wrześniu – w Bydgoszczy (15-16.09.), w Lubiczu (14-15.09.) i w Nowej Soli (19-20.09.),
 • w październiku – w Poznaniu (24-25.10), w Dopiewie (25-26.10.) i w Gorlicach (3-4.11.).

Poza spotkaniami, uczestnicy GWD pozostają ze sobą w kontakcie on-line, wymieniając się własnymi doświadczeniami, omawiając bieżące problemy oraz wypracowując wnioski do przygotowywanych raportów.

Rola Związku Miast Polskich w realizacji projektu

Ośrodek Rozwoju Edukacji w celu realizacji projektu adresowanego do samorządowców zawiązał Partnerstwo z jednym z ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszającym jednostki samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich. Wybór Partnera nastąpił w drodze konkursu. Przedstawiciele ZMP uczestniczyli w pracach projektowych od samego początku; razem z ORE pracowali nad koncepcją projektu, jego budżetem oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Celem zawiązanego partnerstwa jest skorelowanie działań podejmowanych w gminach i powiatach z działaniami podejmowanymi na poziomie centralnym.

Rola ZMP w projekcie ma charakter konsultacyjno-doradczy i polega na organizowaniu mechanizmu identyfikacji deficytów i potrzeb samorządów w zakresie zarządzania oświatą oraz przekazywania wynikających stąd zaleceń zespołowi ekspertów, pracujących nad programami szkoleniowo-doradczymi dla przedstawicieli JST. W praktyce oznacza to doprowadzenie do sytuacji ciągłego dialogu między autorami koncepcji programu oraz praktykami realizującymi zadania oświatowe w gminach wiejskich, miastach i powiatach.

Wrześniowe spotkanie Miejskiej Grupy Doświadczeń. Wystąpienie Wiceprezydent Bydgoszczy odpowiedzialnej za realizacje zadań oświatowych – Pani Iwony Waszkiewicz
Praca w grupach podczas spotkania Wiejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń. Spotkanie odbyło się w dniach 14-15 września 2016r. w Urzędzie Gminy Lubicz
Prezentacja założeń projektu podczas spotkania Wiejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń. Wystąpienie kierownika projektu – p. Doroty Jastrzębskiej
Dyskusja nad potrzebami JST w zakresie wspomagania szkół pod kątem skuteczności w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Spotkanie Miejskiej Grupy Wymiany Doświadczeń w Kielcach w czerwcu 2016r.
Wizyta uczestników Powiatowej Grupy Wymiany Doświadczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „ Elektryk” w Nowej Soli. Prezentacja urządzenia mechatronicznego przez Dyrektora szkoły. Spotkania GWD w Nowej Soli odbyło się we
Spotkanie Powiatowej Grupy Wymiany Doświadczeń. Wystąpienie moderatora grupy – Pana Jarosława Komży

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018