Poszukujemy autorów materiałów służących wspomaganiu szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje autorów do opracowania materiałów pomocniczych, służących wspomaganiu szkół w rozwoju  kompetencji kluczowych uczniów.

UWAGA!
Informujemy, że zamówienie zostało unieważnione. Powodem unieważnienia jest błąd rachunkowy w punktacji w kryterium „Doświadczenie”. Ogłoszenie zostało opublikowane ponownie. Nowy termin zgłoszenia upływa 14.12.2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zestawów materiałów pomocniczych dotyczących następujących tematów:

  1. Porozumiewanie się w językach obcych
  1. Kompetencje matematyczne i kompetencje naukowo-techniczne
  1. Kompetencje informatyczne
  1. Umiejętność uczenia się – poprzez nauczanie przez eksperymentowanie i doświadczanie oraz wykorzystywanie przez nauczycieli aktywnych metod pracy
  1. Kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna – poprzez wychowanie i kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej
  1. Kompetencje kluczowe w nauczaniu zintegrowanym (edukacja przedszkolna)

Ostatnia aktualizacja: