Dołącz do ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia. Celem spotkań jest przygotowanie pracowników systemu edukacji do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.

UWAGA!
W niektórych sieciach są jeszcze wolne miejsca. W związku z tym nabór pozostawiamy otwarty do momentu zapełnienia się grup, nie dłużej jednak niż do 18 grudnia 2016 r.
Sieci nr 1, 7 uległy drobnym modyfikacjom. W sieci 12 nastąpiła zmiana tematu.

Sieci współpracy i samokształcenia stają się coraz bardziej powszechną metodą pracy. Uczestnicy korzystają z długofalowego doskonalenia, dzielą się informacjami i uzyskują wsparcie w dogodnym dla siebie czasie. Zdobywają wiedzę, wykorzystując doświadczenia własne i innych uczestników, stawiając pytania i poszukując na nie odpowiedzi, wypracowując rozwiązania dla rzeczywistych problemów, uzyskując wsparcie w pokonywaniu codziennych wyzwań zawodowych.

Szczegółowe informacje i zapisy na szkolenia na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: