Konsultacje społeczne programów szkoleń – wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Informujemy, że w związku z realizacją przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projektu pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, eksperci opracowali 20 ramowych programów szkoleń dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Ramowe programy szkoleń, opracowane w projekcie pozakonkursowym ORE, zostaną wykorzystane przez organizatorów szkoleń, wyłonionych w projektach konkursowych – nabór wniosków w konkursie organizowany przez IP PO WER w MEN planowany jest na listopad br.

Dzisiaj rozpoczynamy konsultacje społeczne opracowanych programów szkoleń – wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z programami oraz przesyłania swoich uwag w terminie do 10 października 2016 r.

Wypełniony formularz (Załącznik 1) należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:  izabela.pasztaleniec@ore.edu.pl w formacie możliwym od edycji (np. doc, docx).

W tytule e-maila prosimy o wpisanie: „Konsultacje społeczne ramowych programów szkoleń”.

Zestawienie tematów szkoleń z etapami edukacyjnymi:

I. Edukacja przedszkolna

Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

II. Kompetencje matematyczno-przyrodnicze

 1. Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów na I etapie edukacyjnym
 2. Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów na II etapie edukacyjnym
 3. Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów na III etapie edukacyjnym
 4. Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów na IV etapie edukacyjnym

III. Kompetencje porozumiewanie się w językach obcych

 1. Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych na I i II etapie edukacyjnym
 2. Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych na III etapie edukacyjnym
 3. Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych na IV etapie edukacyjnym

IV. Kompetencje informatyczne – wykorzystywanie narzędzi technologii  informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu/uczeniu się

 1. Wspomaganie szkół w wykorzystywaniu narzędzi technologii – informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu/uczeniu się na I etapie edukacyjnym
 2. Wspomaganie szkół w wykorzystywaniu narzędzi technologii – informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu/uczeniu się na II etapie edukacyjnym
 3. Wspomaganie szkół w wykorzystywaniu narzędzi technologii – informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu/uczeniu się na III etapie edukacyjnym
 4. Wspomaganie szkół w wykorzystywaniu narzędzi technologii – informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu/uczeniu się na IV etapie edukacyjnym

V. Wychowanie i kształtowanie postaw ( innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej)

 1. Wspomaganie szkół w kształtowaniu postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) uczniów na I etapie edukacyjnym
 2. Wspomaganie szkół w kształtowaniu postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) uczniów na II etapie edukacyjnym
 3. Wspomaganie szkół w kształtowaniu postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) uczniów na III etapie edukacyjnym
 4. Wspomaganie szkół w kształtowaniu postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) uczniów na IV etapie edukacyjnym

VI. Nauczanie poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i wykorzystanie metod aktywnych

 1. Wspomaganie szkół w nauczaniu poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i wykorzystywanie metod aktywnych na I etapie edukacyjnym
 2. Wspomaganie szkół w nauczaniu poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i wykorzystywanie metod aktywnych na II etapie edukacyjnym
 3. Wspomaganie szkół w nauczaniu poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i wykorzystywanie metod aktywnych na III etapie edukacyjnym
 4. Wspomaganie szkół w nauczaniu poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i wykorzystywanie metod aktywnych na IV etapie edukacyjnym

Załączniki:

Załącznik 1
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia
Program szkolenia

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego