Poszukujemy kandydatów na eksperta ds. psychometrii i diagnostyki

Dyrektor  Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na eksperta ds. psychometrii i diagnostyki w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II, Działanie 2.10.Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  na lata 2014–2020. 

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja: