Poszukujemy ekspertów do opracowania programów szkoleń i przeprowadzenia ich pilotażu w formie szkoleń dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 10 ekspertów, którzy opracują programy szkoleniowo – doradcze wraz z obudową metodyczną oraz przeprowadzą szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), a w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielą wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół. 

Poszukujemy ekspertów w 4 obszarach tematycznych:

  1. Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST – 3 ekspertów,
  2. Zarządzanie strategiczne, budowanie lokalnych strategii oświatowych – 3 ekspertów,
  3. System wspomagania szkół i jego wykorzystanie do podnoszenia jakości pracy szkół, umiejętności kluczowe uczniów i ich kształtowanie przez szkoły – 2 ekspertów,
  4. Finansowanie oświaty – 2 ekspertów.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl w terminie do dnia 18 lipca 2016r. do godz. 16.00

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018