Liderzy edukacji włączającej − woj. kujawsko-pomorskie

Liderzy edukacji włączającej − woj. kujawsko-pomorskie

L.p.

Imię i nazwisko

Placówka

Kontakt

1.

Ewa Elwertowska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. 11 listopada 9
87-600 Lipno
trewler@wp.pl
Tel. 54 287 24 92

2.

Beata Derkowska Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
Plac Św. Katarzyny 8
87-100 Toruń
beatabeatka@wp.pl

Tel.  56 655 41 56, 603 697 641

3.

Jolanta Nowak Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli
ul. Jana III Sobieskiego 10
85-060 Bydgoszcz
jolanta.nowak@moen.edu.pl
Tel. 52 322 29 05

4.

Maciej Pasternak Centrum Kształcenia Ustawicznego
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
Plac Św. Katarzyny 8
87-100 Toruń
pasternak2@wp.pl
Tel. 56 655 41 56, 606 691 573

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2017

Idź do góry