Matematyczna Liga Mistrzów

Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaworznie z Oddziałami Integracyjnymi

Matematyczna Liga Mistrzów to konkurs szkolny trwający od października do czerwca. Jego cele to: podniesienie poziomu umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności o treści spoza podstawy programowej oraz rozwijanie dokładności, systematyczności, staranności i wytrwałości.

Matematyczna Liga Mistrzów jest podzielona na trzy kategorie wiekowe – dla uczniów klas czwartych, dla uczniów klas piątych i dla uczniów klas szóstych. Uczniowie co trzy tygodnie otrzymują do rozwiązania w domu zestaw od pięciu do siedmiu zadań tekstowych o różnorodnym stopniu trudności. Przed rozwiązaniem zadań uczniowie mogą rozmawiać na temat tych zadań, dzielić się pomysłami ich rozwiązania, mogą także prosić nauczyciela o wskazówki do rozwiązania zadań trudnych, mogą również korzystać z pomocy starszego rodzeństwa czy rodziców. Rozwiązania zadań zapisują na kartkach w kratkę formatu A-4 i oddają w wyznaczonym terminie do wskazanego nauczyciela. Każde zadanie jest punktowane. Wyniki po każdym zestawie są prezentowane na tablicy MLM na I piętrze. Po sprawdzeniu każdego zestawu zadań nauczyciel podsumowuje rozwiązania zadań uczniowskich, analizując ich dobre strony oraz błędy, które wystąpiły w rozwiązaniach. Na zakończenie konkursu dyplomy otrzymują wszyscy uczniowie, którzy rozwiązywali zadania ze wszystkich zestawów, a zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych zostają uhonorowani nagrodami książkowymi i tytułem laureata Matematycznej Ligi Mistrzów. W tej rywalizacji liczy się nie tylko, jakie ostatecznie miejsce zajmie uczeń w łącznej klasyfikacji, ale przede wszystkim zdobywane przez niego doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych zadań matematycznych. Ono kiedyś zaprocentuje i prowadzi w kierunku matematycznej doskonałości.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa