Gramy z pasją w królewską grę – szachy

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie

Od kilku lat w szkole realizowane są zajęcia pozalekcyjne pod nazwą „Kółko szachowe”. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy początkującą i zaawansowaną. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy i taktykę „królewskiej gry” oraz jej szerokie implikacje. Główny trzon zajęć stanowi analiza poszczególnych partii oraz rozgrywanie partii między sobą. Strona praktyczna zostaje uzupełniona przez dokładne przedstawienie zasad gry oraz teoretyczne omawianie poszczególnych elementów, a także rozwiązywanie zagadek szachowych.

W prowadzeniu zajęć, obok komputerowych programów szachowych, wykorzystano obszerną literaturę szachową obejmującą każdy etap zaawansowania oraz sferę rozwoju. Uczniowie o najwyższym stopniu zaawansowania zapoznają się z publikacjami rosyjskiej szkoły szachowej z cyklu „Szkoła przyszłych mistrzów”.

W programie kółka przewiduje się również zapraszanie gości, znawców „królewskiej gry”. Szkoła gościła sędziego klasy międzynarodowej, który rozegrał kilka partii pokazowych oraz absolwentkę uczelni w USA, która poprowadziła zajęcia w języku angielskim. W szkole trzykrotnie zorganizowano turnieje szachowe. Ponadto uczestnicy koła wzięli udział w Mistrzostwach Tarnowa Szkół Podstawowych w Szachach. W ramach rozwoju i wymiany doświadczeń uczestnicy kółka kilka razy brali udział we wspólnych zajęciach z dziećmi z Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie.

Uczniowie pasjonują się grą w szachy, doskonalą umiejętności matematyczne, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego. Szachy to żywa lekcja geometrii, która – w sposób często przez uczniów nieuświadomiony – pomaga w nauce przedmiotów ścisłych. Poprzez grę w szachy uczniowie kształtują ważne cechy osobowościowe jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Gra w szachy to integracja społeczna i pozytywne sportowe zachowanie.

W roku szkolnym 2015/2016 został wdrożony program „Edukacja poprzez szachy” w klasie IIa, w ramach zajęć dodatkowych, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia prowadzi nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Cieszą się one wielkim zainteresowaniem dzieci i rodziców. Dodatkowo w klasie IIa realizowane są zajęcia pozalekcyjne w ramach kółka szachowego.

Ostatnia aktualizacja: