Publikacje na temat wspomagania pracy szkół zgodnie z nowymi zasadami

Ośrodek Rozwoju Edukacji  prowadzi wysyłkę publikacji służących pracownikom placówek doskonalenia, poradniom psychologiczno-pedagogicznym oraz bibliotekom pedagogicznym w realizacji nowych form doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół, obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej:

  • w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.);
  • w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199);
  • w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369).

Instytucje zainteresowane otrzymaniem publikacji prosimy o  przesłanie formularza zamówienia na adres marianna.hajdukiewicz@ore.edu.pl

 

Dysponujemy następującymi publikacjami:

Jak wspomagać pracę szkoły? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Zeszyt 1. Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Jak wspomagać pracę szkoły? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Zeszyt 2. Diagnoza pracy szkoły. Jak wspomagać pracę szkoły? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Zeszyt 3. Planowanie działań. Jak wspomagać pracę szkoły? Poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Zeszyt 4. Realizacja i podsumowanie działań. Nauczyciel w szkole uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia Jak wspierać szkoły wiejskie z klasami łączonymi? Sieci współpracy i samokształcenia. Rozmowy o profilaktyce i wychowaniu

Załączniki:

Załącznik

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa