Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2015 roku

Logo programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godz. szkoleniach w 2015 r. uczestniczyły 3 742 osoby:

•  Programem objęto 800 placówek oświatowych, w których zorganizowano 225 grup, w których brało udział 3 054 osób, w tym: 2 615 rodziców i 439 nauczycieli.
  Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto 340 placówek oświatowych, gdzie w 55 grupach brało udział 688 osób (realizatorów programu).

Założenia i idee programu zaprezentowano na 54 radach pedagogicznych, w których uczestniczyło 945 rodziców i 935 nauczycieli z 60 placówek oświatowych różnego szczebla oraz na 20 konferencjach regionalnych, w których uczestniczyło 150 rodziców i 1084 nauczycieli z 215 placówek oświatowych.

Koordynatorzy wojewódzcy zorganizowali 5 regionalnych seminariów dla 181 realizatorów programu.

Edukatorzy programu przeprowadzili 17 superwizji, w których uczestniczyło 85 realizatorów programu. Realizatorzy programu w 307 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 286 absolwentów warsztatów.

Ponadto, w prasie lokalnej ukazało się 8 artykułów poświęconych tematyce oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu oraz 7 wystąpień w mediach lokalnych promujących program. Utworzono na platformie cyfrowej sieć dla edukatorów oraz lubuską sieć realizatorów programu. Powstało w 2015 roku 9 punktów konsultacyjnych dla rodziców i nauczycieli.

W ramach oferty dla szczególnych odbiorców w programie „Zastępcze Rodzicielstwo” przeprowadzono 7 szkoleń dla 56 rodziców zastępczych i kandydatów na rodziców zastępczych.

W ramach upowszechniania programu na Litwie założenia programu zaprezentowano na 4 radach pedagogicznych, w których uczestniczyło 20 rodziców i 95 nauczycieli z 4 placówek oświatowych różnego szczebla oraz na 1 konferencji, w której uczestniczyło 20 rodziców i 60 nauczycieli.

Rok

Grupy podstawowe

Profesjonaliści

Konferencje
Seminaria

2015

225 grupy:
3 054 osoby

55 grup:
688 osób

20 konferencji
5 seminariów

2007-2014

2 482 grupy:
30 429 osoby

417 grup:
5 601 osób

112 konferencje
104 seminariów

Razem:

2 707 grup:
33 483 osoby

472 grupy:
6 289 osób

132 konferencje
109 seminariów

Upowszechnianie programu w latach 2007-2015

 

Opracowanie: Maria Talar

Załączniki:

Załącznik

Ostatnia aktualizacja: