Platforma Doskonaleniewsieci.pl

W październiku 2015 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji zakończył realizację projektu pt. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. W ramach projektu powstała platforma internetowa www.doskonaleniewsieci.pl, która wspiera prowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli. Platforma jest  adresowana do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, którzy zgodnie z wprowadzanymi zmianami prawnymi, od 1 stycznia 2016 r. są odpowiedzialni za wspomaganie szkół i organizację sieci współpracy dla nauczycieli.

Doskonaleniewsieci.pl to bezpłatne narzędzie, które służy komunikacji – wymianie informacji, prowadzeniu dyskusji, zamieszczaniu materiałów. Dostępne są takie funkcjonalności jak: wideokonferencje, blogi i grupy dyskusyjne, publikacje artykułów, czaty, wymiana plików, istnieje możliwość utworzenia własnego kursu e-learningowego i udostępniania go innym uczestnikom sieci, a także tworzenie ankiet i testów. Mimo zakończenia projektu dotychczasowi użytkownicy mogą nadal w pełni korzystać z dostępnych narzędzi. Równocześnie zapraszamy nowe osoby do wykorzystywanie tego narzędzia we współpracy z nauczycielami. 

Wszelkie informacje dotyczące prowadzenia sieci z wykorzystaniem platformy są dostępne na stronie www.doskonalenie.pl , lub pod adresem mailowym wsparcie-techniczne@ore.edu.pl 

Sieci, które funkcjonowały w ramach projektów pilotażowych nowego systemu doskonalenia nauczycieli, mogą być kontynuowane. Wystarczy jeśli osoba pełniące funkcje koordynatora prześle na adres wsparcie-techniczne@ore.edu.pl plik skanu wypełnionego formularza – załącznik. Administracja platformy przekazuje stosowne uprawnienia do prowadzenia sieci wskazanej osobie.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa