Kampania ”19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Tegoroczny temat kampanii to BULLYING (przemoc rówieśnicza). Chcielibyśmy zawiązać w Polsce ANTYBULLYINGOWĄ KOALICJĘ by wspólnie zapobiegać temu zjawisku, uczyć je rozpoznawać i umiejętnie radzić sobie w sytuacjach wymagających interwencji.

Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążeczka z napisem: „YES to prevention of child abuse!” (Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem). Organizatorzy zachęcają do zawieszania wstążeczek w widocznych miejscach (na stronach internetowych, na wygaszaczach ekranów komputerowych, materiałach promocyjnych) nie tylko przez 19 dni listopada.

Głównym organizatorem i pomysłodawcą kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90-tych w Genewie i jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych.

“Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne i polityczne warunki, w jakich żyje. Jest niezbędne by jej ich myśli, wizje, umiejętności, dążenie do sprawiedliwości i pokoju na świecie, były uwzględniane i stały się katalizatorem dla polityki, w której ważne są takie wartości jak równość, rozwój i pokój” – opisuje swoją misję WWSF.

Organizator:

Fundacja po DRUGIE

Data i miejsce:

Na terenie całej Polski

Adresaci:

Dzieci i młodzież w całej Polsce, rodzice, specjaliści pracujący z młodzieżą

Strona www:

www.podrugie.pl/19-dni-przeciwko-przemocy

Ostatnia aktualizacja: