IX Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

W tym roku chcemy zastanowić się z Państwem nad tym, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, stereotypy i uprzedzenia mogą być źródłem niepożądanych zachowań w szkole.

Organizator:

Instytut Badań w Oświacie sp. z o. o.

Data i miejsce:

19-20 listopada 2015 r., Biblioteka Narodowa

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie pracujący we wszystkich typach szkół

Strona www:

www.ibo.edu.pl/kpip2015

Ostatnia aktualizacja: