VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Tegoroczna Konferencja ma na celu zapoznanie z Innowacyjnymi Programami Nauczania Matematyki dla Liceów Ogólnokształcących i dla Gimnazjów opracowanych w ramach projektów Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest skierowana głównie do osób związanych z edukacją matematyczną na III i IV poziomie edukacyjnym.

Cele konferencji

  • upowszechnienie projektu Innowacyjny Program Nauczania Matematyki dla Liceów Ogólnokształcących
  • upowszechnienie projektu Innowacyjny Program Nauczania Matematyki dla Gimnazjów
  • popularyzacja GeoGebry – ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania do nauczania i uczenia się mate matyki i badania zależności matematycznych
  • spotkanie i integracja społeczności użytkowników GeoGebry w Polsce
  • wymiana doświadczeń na temat wykorzystania GeoGebry

Organizator:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Data i miejsce:

19-20 września 2015 r., Warszawa     

Adresaci:

Osoby związane z edukacją matematyczną na II i IV poziomie edukacyjnym

Strona www:

www.konferencjageogebry2015/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa