Program edukacyjny „Śniadanie Daje Moc”

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, w którym zachęcamy Was, drodzy Nauczyciele i Rodzicie uczniów klas 0-3 szkół podstawowych, do utworzenia w klasach Waszych dzieci Klubów Śniadanie Daje Moc oraz do obchodzenia, 8 listopada, Dnia Śniadanie Daje Moc.

W Klubach Śniadanie Daje Moc, w czasie zajęć edukacyjnych, będziecie mogli przekazać najmłodszym cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, o roli prawidłowego żywienia.

Organizator:

Partnerstwo dla Zdrowia

Data i miejsce:

Rok szkolny 2015/2016, cała Polska    

Adresaci:

Uczniowie szkół podstawowych klas 0-3, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i opiekunowie, dyrektorzy szkół podstawowych, kuratoria oświaty

Strona www:

www.sniadaniedajemoc.pl/

Ostatnia aktualizacja: