Lekcja z e-podręcznikiem we wrocławskim ZOO

Cały świat jest miejscem zdobywania wiedzy – wiedzą o tym uczniowie, którzy wzięli udział w niezwykłej lekcji z e-podręcznikiem. E-podręczniki z założenia miały stwarzać możliwość nie tylko samodzielnego uczenia się w dowolnym miejscu, ale i wyjścia z klasą poza salę lekcyjną, lekcja pokazowa z ich wykorzystaniem odbyła się właśnie w zoo. Więcej o spotkaniu na stronie MEN.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa