wrzesień 2015

E-spotkania z historią: Wirtualny spacer po zamku

Będzin, jedna z fortec na szlaku Orlich Gniazd, miała chronić Polskę przed atakiem z Czech. Burgrabia zamku, rycerz Wiernko, w razie napaści miał bronić drogi do ówczesnej stolicy Polski – Krakowa. Wiernko się spisał. Mimo utraty przez Polskę Śląska, żaden napastnik z tej strony nie zagroził państwu Kazimierza Wielkiego.

Cudzoziemcy w polskiej szkole

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, […]

Nowe modele nauczania z e-podręcznikami

Po raz pierwszy w Polsce nauczyciele będą mieli możliwość tworzenia własnych wersji e-podręczników, a uczniowie możliwość edukacji w dowolnym miejscu i czasie. E-edukacja, a więc również, a może przede wszystkim polskie e-podręczniki łamią wiele barier i ograniczeń tradycyjnej edukacji.

Za nami Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji.

Adresatami tegorocznej edycji Letniej Akademii Rozwoju Kompetencji byli pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradcy metodyczni. Łącznie w spotkaniu wzięły udział 154 osoby. Atrakcyjna formuła kursu obejmowała 8 modułów, które realizowane były w czasie 6-cio dniowego szkolenia w Jastrzębiej Górze w terminie 28 sierpnia – 2 września 2015 roku.

Wspomaganie szkół wiejskich – metody i formy pracy w klasach łączonych

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne pt. Wspomaganie szkół wiejskich w klasach – metody i formy pracy w klasach łączonych, które odbędzie się w dniach 16 – 18 października 2015 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Celem jest doskonalenie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych w prowadzeniu procesowego wspomagania szkół i sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z obszarów wiejskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkoły z klasami łączonymi. Zajęcia będą prowadziły autorki […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa