Wspomaganie szkół wiejskich – metody i formy pracy w klasach łączonych

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne pt. Wspomaganie szkół wiejskich w klasach – metody i formy pracy w klasach łączonych, które odbędzie się w dniach 16 – 18 października 2015 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Celem jest doskonalenie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych w prowadzeniu procesowego wspomagania szkół i sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z obszarów wiejskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkoły z klasami łączonymi. Zajęcia będą prowadziły autorki poradnika pt. Jak wspierać szkoły wiejskie z klasami łączonymi – Małgorzata Wojnarowska oraz Julia Miśkowicz. Już teraz zapraszamy do obejrzenia reportażu ze Szkoły Podstawowej w Trybszu, która od wielu lat pracuje w systemie klas łączonych oraz lektury artykułu w Głosie Pedagogicznym.

Więcej informacji o spotkaniu i zapisy na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Załączniki:

Głos Pedagogiczny

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa