Wrzesień 2015

Wspomaganie szkoły – krok po kroku

Od stycznia 2016 roku placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne mają nowe zadanie – wspomaganie szkół i przedszkoli. Wielu pracowników tych instytucji zadaje sobie pytanie, w jaki sposób diagnozować pracę szkół, jak planować współpracę z dyrektorem, jak organizować działania wspierające nauczycieli w pracy, a szkoły w rozwoju. Zapraszamy do lektury naszego poradnika, który krok po kroku pokazuje, jak realizować proces wspomagania szkół.

Jak samorząd może wspierać szkoły?

Organizacja wspomagania zależy od zaangażowania jednostek samorządów terytorialnych. Samorządy prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne starają się nie narzucać rozwiązań w zakresie nowych zadań. Pozostawiają dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji kierownictwu tych instytucji. Udział organów prowadzących jest jednak ważny z punktu widzenia kompleksowego wspomagania – jego efektywność można bowiem zapewnić jedynie dzięki bliskiej współpracy tych trzech instytucji i strategicznemu […]

„To MY tworzymy świat”

Program edukacyjny z konkursem mutimedialnym „To MY tworzymy świat” adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy za pomocą obrazu chcą wyrazić swój punkt widzenia, opowiedzieć o współczesnym świecie widzianym z własnej perspektywy, pokazać jego piękno i wyzwania przed jakimi stoi.

Edukacja matematyczna

Okiem eksperta Poradniki i materiały edukacyjne Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela [pdf. 1.47 MB] Klubik małego matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego (zbiór zadań i ćwiczeń z komentarzami) [pdf. 4.43 MB] Razem z dzieckiem (poradnik na temat planowania pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, w tym rozwijania kompetencji matematycznych, wydrukowany i wysłany do wszystkich szkół podstawowych),[pdf. 2.60 […]

E-podręczniki coraz popularniejsze!

Lawinowo rośnie liczba uczniów i nauczycieli korzystających z e-podręczników. Zainteresowanie portalem jest ponad 100 razy większe niż w poprzednim roku szkolnym, kiedy prezentowano jedynie przykładowe treści. Od początku roku szkolnego strona www.epodreczniki.pl została odwiedzona ponad 300.000 razy!

E-spotkania z historią: Wirtualny spacer po zamku

Będzin, jedna z fortec na szlaku Orlich Gniazd, miała chronić Polskę przed atakiem z Czech. Burgrabia zamku, rycerz Wiernko, w razie napaści miał bronić drogi do ówczesnej stolicy Polski – Krakowa. Wiernko się spisał. Mimo utraty przez Polskę Śląska, żaden napastnik z tej strony nie zagroził państwu Kazimierza Wielkiego.

Cudzoziemcy w polskiej szkole

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących […]

Nowe modele nauczania z e-podręcznikami

Po raz pierwszy w Polsce nauczyciele będą mieli możliwość tworzenia własnych wersji e-podręczników, a uczniowie możliwość edukacji w dowolnym miejscu i czasie. E-edukacja, a więc również, a może przede wszystkim polskie e-podręczniki łamią wiele barier i ograniczeń tradycyjnej edukacji.

Za nami Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji.

Adresatami tegorocznej edycji Letniej Akademii Rozwoju Kompetencji byli pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradcy metodyczni. Łącznie w spotkaniu wzięły udział 154 osoby. Atrakcyjna formuła kursu obejmowała 8 modułów, które realizowane były w czasie 6-cio dniowego szkolenia w Jastrzębiej Górze w terminie 28 sierpnia – 2 września 2015 roku.

Wspomaganie szkół wiejskich – metody i formy pracy w klasach łączonych

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne pt. Wspomaganie szkół wiejskich w klasach – metody i formy pracy w klasach łączonych, które odbędzie się w dniach 16 – 18 października 2015 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Celem jest doskonalenie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych w prowadzeniu procesowego wspomagania szkół i sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z obszarów wiejskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkoły z klasami łączonymi. Zajęcia będą prowadziły […]