Wrzesień 2015

Wspomaganie szkoły – krok po kroku

Od stycznia 2016 roku placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne mają nowe zadanie – wspomaganie szkół i przedszkoli. Wielu pracowników tych instytucji zadaje sobie pytanie, w jaki sposób diagnozować pracę szkół, jak planować współpracę z dyrektorem, jak organizować działania wspierające nauczycieli w pracy, a szkoły w rozwoju. Zapraszamy do lektury naszego poradnika, który […]

Jak samorząd może wspierać szkoły?

Organizacja wspomagania zależy od zaangażowania jednostek samorządów terytorialnych. Samorządy prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne starają się nie narzucać rozwiązań w zakresie nowych zadań. Pozostawiają dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji kierownictwu tych instytucji. Udział organów prowadzących jest jednak ważny z punktu widzenia kompleksowego wspomagania – jego efektywność można bowiem zapewnić jedynie dzięki bliskiej współpracy […]

„To MY tworzymy świat”

Program edukacyjny z konkursem mutimedialnym „To MY tworzymy świat” adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy za pomocą obrazu chcą wyrazić swój punkt widzenia, opowiedzieć o współczesnym świecie widzianym z własnej perspektywy, pokazać jego piękno i wyzwania przed jakimi stoi.

Edukacja matematyczna

Okiem eksperta Poradniki i materiały edukacyjne Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela [pdf. 1.47 MB] Klubik małego matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego (zbiór zadań i ćwiczeń z komentarzami) [pdf. 4.43 MB] Razem z dzieckiem (poradnik na temat planowania pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, w tym rozwijania […]

E-podręczniki coraz popularniejsze!

Lawinowo rośnie liczba uczniów i nauczycieli korzystających z e-podręczników. Zainteresowanie portalem jest ponad 100 razy większe niż w poprzednim roku szkolnym, kiedy prezentowano jedynie przykładowe treści. Od początku roku szkolnego strona www.epodreczniki.pl została odwiedzona ponad 300.000 razy!

E-spotkania z historią: Wirtualny spacer po zamku

Będzin, jedna z fortec na szlaku Orlich Gniazd, miała chronić Polskę przed atakiem z Czech. Burgrabia zamku, rycerz Wiernko, w razie napaści miał bronić drogi do ówczesnej stolicy Polski – Krakowa. Wiernko się spisał. Mimo utraty przez Polskę Śląska, żaden napastnik z tej strony nie zagroził państwu Kazimierza Wielkiego.

Cudzoziemcy w polskiej szkole

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie […]

Nowe modele nauczania z e-podręcznikami

Po raz pierwszy w Polsce nauczyciele będą mieli możliwość tworzenia własnych wersji e-podręczników, a uczniowie możliwość edukacji w dowolnym miejscu i czasie. E-edukacja, a więc również, a może przede wszystkim polskie e-podręczniki łamią wiele barier i ograniczeń tradycyjnej edukacji.

Za nami Letnia Akademia Rozwoju Kompetencji.

Adresatami tegorocznej edycji Letniej Akademii Rozwoju Kompetencji byli pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradcy metodyczni. Łącznie w spotkaniu wzięły udział 154 osoby. Atrakcyjna formuła kursu obejmowała 8 modułów, które realizowane były w czasie 6-cio dniowego szkolenia w Jastrzębiej Górze w terminie 28 sierpnia – 2 września 2015 roku.

Wspomaganie szkół wiejskich – metody i formy pracy w klasach łączonych

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne pt. Wspomaganie szkół wiejskich w klasach – metody i formy pracy w klasach łączonych, które odbędzie się w dniach 16 – 18 października 2015 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku. Celem jest doskonalenie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych w prowadzeniu procesowego wspomagania szkół i sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z […]

Idź do góry