XV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich pn. Potencjał edukacyjny i wychowawczy bibliotek szkolnych

Integracja profesjonalnego środowiska, wzajemna wymiana doświadczeń, informacji i aktualizacja uczestników to główne cele forum.

W programie forum: wystąpienia naukowe, warsztaty z zakresu biblioterapii, przykłady oryginalnych działań edukacyjnych i wychowawczych partnerów TNBSP, a także inicjatyw członków INBSP Oddział w Krakowie podejmowanych w bibliotekach szkolnych.

Organizator:

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich , Oddział w Krakowie

Data i miejsce:

30-31 maja 2015, Kraków

Adresaci:

Nauczyciele bibliotekarze z całej Polski.

Strona www:

http://www.tnbsp.malopolska.pl/index.php/forum2

Ostatnia aktualizacja: