Poszukujemy wykonawców do prowadzenia zajęć

Cel zamówienia: Przeprowadzenie 12 godzin dydaktycznych zajęć na konferencji pt. „Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół” w dniach 24-26 sierpnia 2015 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia zajęć
Wymagania dla kandydatów do przeprowadzenia zajęć
Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do przeprowadzenia zajęć
Program konferencji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa