Przedłużenie terminu składania ofert

Ośrodek Rozwoju Edukacji, informuje iż w ogłoszeniu o nabór Wykonawców do opracowania pakietów materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki i wychowania, spośród nadesłanych ofert nie został wyłoniony Wykonawca (oferty nie spełniały wymagań). W związku z powyższym Ośrodek Rozwoju Edukacji przedłuża termin składania aplikacji do dnia 3 maja 2015 roku.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego