Poszukujemy wykonawcy/ów do opracowania poradnika nt. wspomagania szkół wymagających interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje wykonawcy/ów do Opracowanie poradnika dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej nt. wspomagania szkół w zakresie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży. Termin realizacjiprzedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Ikona pdf Pełna treść ogłoszenia
Ikona pdf Załącznik nr 1 Wymagania oraz kryterium oceny oferty
  Ikona worda Załącznik nr 2 Formularz aplikacyjny

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa