Szkolenia – Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE organizuje szkolenia dla pracowników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS). W roku szkolnym 2016/2017 planowana jest realizacja szkoleń z następujących obszarów tematycznych:

  • Kształtowanie aktywnych postaw edukacyjno-zawodowych uczniów z trudnościami edukacyjnymi w MOW i MOS
  • Konstruowanie programów profilaktycznych
  • Ewaluacja programów profilaktycznych w MOW/MOS
  • Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej
  • Praca nad zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
  • Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec wychowanków MOW/MOS zażywających środki psychoaktywne
  • Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

Więcej informacji na stronie www.szkolenia.ore.edu.pl w momencie otwarcia rekrutacji.

 

 

Idź do góry
Ośrodek Rozwoju Edukacji