Szkolenia – Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE organizuje szkolenia dla pracowników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (MOS). W roku szkolnym 2018/2019 planowana jest realizacja szkoleń z następujących obszarów tematycznych:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z aktywizacją społeczną dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w MOW i MOS
 • Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w MOW/MOS – planowanie, udzielanie i ocena efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Praca nad zachowaniami autoagresywnymi, myślami i tendencjami samobójczymi dzieci i młodzieży
 • Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec wychowanków MOW/MOS zażywających środki psychoaktywne
 • Rozwój zawodowy kadry MOW i MOS: budowanie zespołu, superwizja pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, organizacja doskonalenia w oparciu o diagnozę potrzeb szkoleniowych zespołu
 • Rozwój zasobów psychospołecznych młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Metody twórczej resocjalizacji w praktyce
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów
 • Ewaluacja programów profilaktycznych w MOW/MOS
 • Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej (III etap dla uczestników poprzednich edycji)
 • Zachowania ryzykowne w okresie adolescencji
 • Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży
 • Doskonalenie zawodowe pracowników MOW/MOS w zakresie skutecznych działań profilaktycznych

Więcej informacji na stronie www.szkolenia.ore.edu.pl w momencie otwarcia rekrutacji.

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2018

Idź do góry