System kierowania

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje zadanie doboru właściwej placówki typu MOW/MOS dla nieletnich na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011r. Nr 296; poz.1755). Ogólnopolski system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji ma charakter centralny dla całego kraju i istnieje od 2004r. Zapewnia kompleksową współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za kierowanie nieletnich do placówek resocjalizacyjnych resortu edukacji, tj:

  • starostami powiatowymi / instytucjami przez nich upoważnionymi,
  • Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (dawniej Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie),
  • placówkami resocjalizacyjnymi i socjoterapeutycznymi resortu edukacji.

Narzędziem służącym realizacji zadania jest system informatyczny działający w oparciu o bazy danych dotyczące m.in.:

  • poszczególnych placówek, uwzględniając m.in. liczbę miejsc w placówkach, płeć wychowanków, typy szkół, języki obce, przedmioty zawodowe, etc.
  • nieletnich, wobec których wydano postanowienie o konieczności zastosowania środka w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Kontakt: systemkierowania@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2018

Idź do góry