Informacje dla autorów

Zespół redakcyjny czasopisma internetowego TRENDY zaprasza do współpracy osoby związane ze szkolnictwem na wszystkich jego etapach – nauczycieli, edukatorów, egzaminatorów, pedagogów i psychologów szkolnych, dyrektorów placówek, wykładowców akademickich, pracowników poradni psychologicznych i wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i pasją.

Dostarczone do redakcji teksty o charakterze naukowym i popularnonaukowym zostaną poddane ocenie merytorycznej, następnie korekcie i redakcji językowej.

Autorów zainteresowanych publikacją swoich artykułów na łamach czasopisma prosimy o kontakt e-mailowy redakcjatrendy@ore.edu.pl

Wymagania techniczne:

  1. objętość tekstu – maksymalnie 10 znormalizowanych stron (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) w formacie .doc, .docx, .rtf
  2. do artykułu powinien być dołączony krótki biogram Autora (około 1000 znaków ze spacjami) wraz ze zdjęciem
  3. materiały dodatkowe (zdjęcia, filmy, animacje, prezentacje multimedialne) powinny być dostarczone osobno. Ich rozmieszczenie należy oznaczyć w tekście

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa