Poszukujemy wykonawców usługi polegającej na analizie merytorycznej, wyborze i integracji zasobów edukacyjnych z zakresu języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie z platformą e-podręczników

Projekt E-podręczniki do kształcenia ogólnego, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na analizie merytorycznej, wyborze i integracji zasobów edukacyjnych z zakresu języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie.

Szczegółowe informacje w BIP:
Ogłoszenie – język polski
Ogłoszenie – wiedza o społeczeństwie

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa