Programy nauczania dla oddziałów dwujęzycznych

Programy nauczania i materiały praktyczne

Język hiszpański

Język niemiecki

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa