Jak uczą (się) nauczyciele w małopolskich szkołach?

Zapraszamy do obejrzenia filmów nakręconych w czasie lekcji prowadzonych w szkołach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.  O swojej pracy mówią nauczyciele, dyrektorzy szkół, szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, a także uczniowie. Tym razem przedstawiamy  Gimnazjum nr 14 w Krakowie i Szkołę Podstawową im. Ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej.
W przygotowaniu kolejne materiały, prezentujące działania podejmowane w szkołach objętych kompleksowym wspomaganiem.
  • "Szkoła promuje wartość edukacji"
    Film przedstawia realizację oferty doskonalenia nauczycieli pt. "Szkoła promuje wartość edukacji" w  Gimnazjum nr 14 w Krakowie.

  • "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
    Film przedstawia realizację oferty doskonalenia nauczycieli pt. "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych"  w  Gimnazjum nr 14 w Krakowie

  • "Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki"
    Film przedstawia realizację oferty doskonalenia nauczycieli pt. "Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki" w Szkole Podstawowej im. KS J. Twardowskiego w Tylmanowej, woj. małopolskie

 

 


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa