Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

alt

Projekt obejmuje rok szkolny i polega na comiesięcznych spotkaniach w kinie. Szkoły (klasy) zapisują się do programu na początku roku szkolnego wybierając odpowiednie dla siebie cykle filmowe. Następnie co miesiąc biorą udział w spotkaniach w kinie.

 

Celem projektu jest zachęcenie nauczycieli różnych przedmiotów do pracy z filmem, upowszechnienie wśród uczniów edukacji kulturalnej i filmowej. Ponadto uzupełnienie programu nauczania szkolnego o edukację filmową.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

 

Data i miejsce:
Od września 2015 roku do czerwca 2016 roku, cała Polska


Adresaci: 

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.

 

Strona internetowa wydarzenia:
http://www.nhef.pl/edukacja/aktualnosci

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa