Bank Dobrych Praktyk – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne

Edukacja włączająca (Języki obce a uczeń ze SPE w edukacji wczesnoszkolnej)

Zdolności i talenty

Uczeń z autyzmem i ZA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ryzyko dysleksji / specyficzne trudności w uczeniu się

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2019

Idź do góry