Po spotkaniu pt. Rola placówki doskonalenia nauczycieli we wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich

W dniach 4 – 6 marca 2015 r. na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do Centrum Szkoleniowego w Sulejówku przyjechali konsultanci, doradcy metodyczni i specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, odpowiedzialni za wspomaganie pracy szkół i placówek z obszarów wiejskich, w których prowadzone są klasy łączone.

 

Celem seminarium było:

  • przygotowanie PDN do procesowego wspomagania szkół wiejskich z klasami łączonymi,
  • propagowanie działań służących podnoszeniu jakości pracy PDN,
  • wymiana doświadczeń w obszarze organizacji procesu dydaktycznego szkoły z klasami łączonymi,
  • doskonalenie kompetencji w zakresie planowania i organizacji procesu dydaktycznego.

W trakcie seminarium uczestnicy wysłuchali wykładów Julii Miśkowicz, dyrektorki Szkoły Podstawowej im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu na temat:

  1. Specyfiki pracy w szkołach z obszarów wiejskich – potrzeb i zakresu wspomagania wygłoszonego
  2. Prawnych uwarunkowań pracy małych szkół – ilustrowanych przykładami różnych rozwiązań,
  3. Specyfiki pracy nauczyciela w klasach łączonych – m.in. budowanie programu edukacyjnego, dobór metod i form pracy, indywidualizacja wymagań,

a także dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Ryszrada Pęczkowskiego na temat:

  1. Klasy łączone charakterystyka zjawiska,

Uczestnicy mieli również możliwość pracy w grupach nad zagadnieniami: cienie i blaski funkcjonowania klas łączonych w małych szkołach, małe szkoły – kierunki zmian, określenie ról i zadań placówek doskonalenia nauczycieli oraz osób towarzyszących szkole we wspomaganiu, projektowanie oferty szkoleniowej dla szkoły z klasami łączonymi, przegląd dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania małych szkół w kraju i za granicą.


Zajęcia prowadziły Beata Kossakowska i Janina Ziętek.

 

Materiały ze spotkania


Polecamy również:

Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji
Praca z grupami zróżnicowanymi wiekowo – dobre praktyki
Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji
Praca w klasach łączonych – wyzwanie psychologiczne i pedagogiczne
Praca w klasach łączonych- wyzwanie psychologiczne i pedagogiczne

Sporządziła: Hanna Chilmon

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa