Wspomaganie pracy szkoły – spotkanie konsultacyjne i kurs e-learningowy

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, którzy przygotowują się do realizacji wspomagania pracy szkoły, na ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne oraz kurs e-learningowy. Zajęcia prowadzone będą w formie blended learning.

 

Uczestnicy spotkania i kursu e-learningowego:
  • poszerzą wiedzę związaną z procesowym wspomaganiem pracy szkół – obejmującą zagadnienia związane z diagnozą, planowaniem, realizacją i oceną prowadzonych działań,
  • doskonalić będą kompetencje związane ze wspomaganiem rozwoju szkoły oraz umiejętności potrzebne do realizacji rocznego planu wspomagania (RPW),  
  • doskonalić będą kompetencje związane z koordynowaniem projektów rozwojowych szkół,
  • wymieniać się będą doświadczeniami, dzielić się przykładami dobrych praktyk,
  • wdrożą działania zapewniające wysoką jakość usług związanych z zewnętrznym wspomaganiem. 
Proponowana forma doskonalenia rozpocznie się w marcu ogólnopolskim spotkaniem konsultacyjnym. Kurs e-learningowy potrwa od marcu do czerwca 2015 r. W wyniku prowadzonych działań odbędą się w całej Polsce także regionalne spotkania konsultacyjne, adresowane do szerokiej grupy osób zaangażowanych w proces wspomagania pracy szkół (dyrektorów, nauczycieli, jak również pracowników instytucji systemu wspomagania). Regionalne spotkania konsultacyjne będą organizowane w miastach wojewódzkich i powiatowych, do udziału w których zachęcamy także uczestników kursu e-learningowego.
 
Udział w spotkaniach oraz kursie e-learningowym jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, materiałów. Uczestnicy dojeżdżają na spotkania na własny koszt.
 
Więcej informacji (w tym formularz zgłoszeniowy) znajdą Państwo na stronie www.wspomaganie-blended-learning.pl .
 
Kontakt
Joanna Chmura
Szkoła Coachingu  Lilianna Kupaj (Wykonawca odpowiedzialny za realizację Zadania)
Tel. 696 896 643
 
Joanna Soćko
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. kontaktowy (0-22) 345 37 04
(kontakt wyłącznie w sprawach merytorycznych)
 


Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa